Kā jauni biedri - KG Knutsson tiek uzņemti Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrībā

2019.gada 22.novembrī Biedrībā uzņemts jauns biedrs - "KG Knutsson", kas šobrīd elektromobiļiem piedāvā uzlādes ierīces un autonomās apsildes ierīces.

Apstiprināta BIMAB dalība "Enerģētikas un klimata padomē", kur BIMAB un Auto Asociāciju deleģēja Satiksmes ministrija.

Biedrības biedru iespējamā rīcība, lai sekmētu atbalsta programmu izstrādi:

-    elektrisko transportlīdzekļu  iegādē ieinteresēto komersantu prasību apzināšana;

-    ieinteresēto daudzdzīvokļu māju un autostāvvietu apsaimniekotāju prasību apzināšana.

Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības mērķis ir veicināt ilgtspējīga, darbības vietā izmešus neradoša, mobilitāti paplašinoša transporta attīstību. Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai ir: